• nl
 • en
http://www.chestnut-cosmetics.nl/

Privacy statement

Privacy statement van Chestnut Cosmetics v.o.f.

 

Artikel 1               Definitie

  1.1          In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. Chestnut Cosmetics: de gebruiker van deze privacy statement;
 2. bezoeker: de bezoeker van de website;
 3. klant: de bezoeker die middels de website een overeenkomst sluit met Chestnut Cosmetics;
 4. website: de website www.chestnut- cosmetics.nl.

 

Artikel 2               Privacy

  2.1          Chestnut Cosmetics draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 3               Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

  3.1          De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Chestnut Cosmetics v.o.f.

Broekermeerdijk 8

1454 AG Watergang

 

Artikel 4               Doeleinden van de verwerking

  4.1          Chestnut Cosmetics slaat de door de klanten verstrekte gegevens op bij het online bestellen van een product en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling of als er sprake is van een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen.

  4.2          Chestnut Cosmetics verwerkt persoonsgegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de overeenkomst;
 2. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
 3. het verzenden aan de klant van commerciële elektronische berichten.

  4.3          De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Chestnut Cosmetics. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.

  4.4          Chestnut Cosmetics zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5               Het recht van verzet

  5.1          De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

  5.2          Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

 1. schriftelijk naar het in artikel 3 opgenomen adres:
 2. elektronisch naar het e-mailadres: info@chestnut-cosmetics.nl;
 3. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

  5.3          In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

  5.4          Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

 

Artikel 6               Derden

  6.1          Chestnut Cosmetics zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij de genoemde uitzonderingen in artikel 6.2 van toepassing zijn.

  6.2          Het is Chestnut Cosmetics toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:

 1. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 2. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Chestnut Cosmetics;
 3. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 4. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere klanten;
 5. indien de klant daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven;
 6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Chestnut Cosmetics. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld het verwerken van betalingen of andere werkzaamheden ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken.

 

Artikel 7               Beveiliging van gegevens

  7.1          Chestnut Cosmetics draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen. Bij het afronden van een online bestelling van producten, gebeurt dit te allen tijde op een beveiligd gedeelte van de website.

 

Artikel 8               Klikgedrag

  8.1          Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

 

Artikel 9               Gebruik van cookies

  9.1          Chestnut Cosmetics kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Chestnut Cosmetics op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Artikel 10             Privacy beleid van derden

10.1          Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Chestnut Cosmetics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

 

Artikel 11             Wijziging gegevens

11.1          Op verzoek verleent Chestnut Cosmetics aan klanten toegang tot alle informatie die Chestnut Cosmetics van hun bijhoudt. Verder biedt Chestnut Cosmetics klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Chestnut Cosmetics van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Chestnut Cosmetics.

 

Artikel 12             Klachten

12.1          Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Chestnut Cosmetics niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Chestnut Cosmetics opnemen.

 

Artikel 13             Wijzigingen

13.1          Chestnut Cosmetics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De klant zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.